דרושים

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
(המשרות מיועדות לנשים וגברים)

לפרטים נוספים: משרד ראשי – טלפון 03-6192176 | פקס 03-6184402 | office@afek.org

משרה הכשרה נדרשת מקום עבודה היקף משרה
אחיות מוסמכות בדיאליזה

קורס על בסיסי בדיאליזה
למצטרפות למשרה מלאה, יוענק מענק כספי מיוחד וכן יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה

נס ציונה, רמלה, ירושלים, קרית גת משרה מלאה ומשרה חלקית
אחות מוסמכת בדיאליזה

קורס על בסיסי בדיאליזה

מודיעין עדיפות למשרה מלאה
רופא כללי ביחידת דיאליזה

רופא כללי, רשיון ישראלי, עבודה בצוות הדיאליזה במשולב עם רופאים מומחים בנפרולוגיה

מודיעין עדיפות למשרה מלאה
כח עזר

עוזרת אחות ביחידת דיאליזה.
קודם הכניסה לתפקיד תבוצע הכשרה

מודיעין משרה מלאה
אחות מוסמכת

אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה.

מודיעין משרה מלאה
אחיות מוסמכות

אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה.
למצטרפות למשרה מלאה, יוענק מענק כספי מיוחד וכן יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה.
הכשרה שלב א': מתבצעת במסגרת העבודה ביחידות הדיאליזה של החברה.
הכשרה שלב ב': במסגרת קורס על בסיסי בנפרולוגיה של משרד הבריאות.
החברה משתתפת במימון הקורס ומאפשרת שילוב של לימודים ותעסוקה.
במהלך ההכשרה משולם שכר מלא.

יחידות א.פ.ק בכל הארץ משרה מלאה
משרה:

אחיות מוסמכות בדיאליזה

הכשרה נדרשת: קורס על בסיסי בדיאליזה למצטרפות למשרה מלאה, יוענק מענק כספי מיוחד וכן יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה

מקום עבודה: נס ציונה, רמלה, ירושלים, קרית גת

היקף משרה: משרה מלאה ומשרה חלקית

משרה:

אחות מוסמכת בדיאליזה

הכשרה נדרשת: קורס על בסיסי בדיאליזה

מקום עבודה: מודיעין

היקף משרה: עדיפות למשרה מלאה

משרה:

רופא כללי ביחידת דיאליזה

הכשרה נדרשת: רופא כללי, רשיון ישראלי, עבודה בצוות הדיאליזה במשולב עם רופאים מומחים בנפרולוגיה

מקום עבודה: מודיעין

היקף משרה: עדיפות למשרה מלאה

משרה:

כח עזר

הכשרה נדרשת: עוזרת אחות ביחידת דיאליזה. קודם הכניסה לתפקיד תבוצע הכשרה

מקום עבודה: מודיעין

היקף משרה: משרה מלאה

משרה:

אחות מוסמכת

הכשרה נדרשת: אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה.

מקום עבודה: מודיעין

היקף משרה: משרה מלאה

משרה:

אחיות מוסמכות

הכשרה נדרשת: אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה. למצטרפות למשרה מלאה, יוענק מענק כספי מיוחד וכן יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה. הכשרה שלב א': מתבצעת במסגרת העבודה ביחידות הדיאליזה של החברה. הכשרה שלב ב': במסגרת קורס על בסיסי בנפרולוגיה של משרד הבריאות. החברה משתתפת במימון הקורס ומאפשרת שילוב של לימודים ותעסוקה. במהלך ההכשרה משולם שכר מלא.

מקום עבודה: יחידות א.פ.ק בכל הארץ

היקף משרה: משרה מלאה

לפרטים נוספים: משרד ראשי – טלפון 03-6192176 | פקס 03-6184402 | office@afek.org

נגישות
נגישות