דיאליזה בקהילה

טיפול בדיאליזה בקהילה
  • מכוני דיאליזה מרווחים ואסטטיים
  • מכשור חדיש וטכנולוגיה מתקדמת
  • רופאים מומחים בנפרולוגיה
  • אחיות מוסמכות בוגרות קורסים והשתלמויות בדיאליזה
  • יעוץ דיאטטי ותמיכה של עובדת סוציאלית

טיפול ב: הימודיאליזה, דיאליזה פרינטואלית, דיאליזה ביתית מתמשכת

מכוני דיאליזה נפרו-גריאטריות
  • טיפול בדיאליזה בחולים סיעודיים מורכבים המאושפזים בבתי חולים סיעודיים
  • חולים בתהליך שיקום המאושפזים בבתי חולים סיעודיים / שיקומיים
מרפאות טרום דיאליזה
  • דחיית הצורך בטיפול בדיאליזה בחולים עם מחלת אי ספיקת כליות מתקדמת
נגישות