דרושים

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
(המשרות מיועדות לנשים וגברים)

לפרטים נוספים: משרד ראשי – טלפון 03-6192176 | פקס 03-6184402 | office@afek.org

משרה הכשרה נדרשת מקום עבודה היקף משרה
אחיות מוסמכות בדיאליזה

קורס על בסיסי בדיאליזה
למצטרפות למשרה מלאה, יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה

יחידות א.פ.ק בכל הארץ משרה מלאה ומשרה חלקית
כח עזר

לא נדרש ניסיון מוקדם
המועמד/ת יקבל הכשרה לתפקיד

יחידות א.פ.ק ברחבי הארץ משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית
טכנאי/ת לבדיקת צפיפות העצם

טכנאי/ת מוסמך / מוסמכת

רמת גן משרה חלקית - ניתן להתאים שעות עבודה לפי זמינות המועמד/ת
אחיות מוסמכות

אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה.
הכשרה שלב א': מתבצעת במסגרת העבודה ביחידות הדיאליזה של החברה.
הכשרה שלב ב': במסגרת קורס על בסיסי בנפרולוגיה של משרד הבריאות.
החברה משתתפת במימון הקורס ומאפשרת שילוב של לימודים ותעסוקה.
במהלך ההכשרה משולם שכר מלא.

יחידות א.פ.ק בכל הארץ משרה מלאה
משרה:

אחיות מוסמכות בדיאליזה

הכשרה נדרשת: קורס על בסיסי בדיאליזה למצטרפות למשרה מלאה, יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה

מקום עבודה: יחידות א.פ.ק בכל הארץ

היקף משרה: משרה מלאה ומשרה חלקית

משרה:

כח עזר

הכשרה נדרשת: לא נדרש ניסיון מוקדם המועמד/ת יקבל הכשרה לתפקיד

מקום עבודה: יחידות א.פ.ק ברחבי הארץ

היקף משרה: משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית

משרה:

טכנאי/ת לבדיקת צפיפות העצם

הכשרה נדרשת: טכנאי/ת מוסמך / מוסמכת

מקום עבודה: רמת גן

היקף משרה: משרה חלקית - ניתן להתאים שעות עבודה לפי זמינות המועמד/ת

משרה:

אחיות מוסמכות

הכשרה נדרשת: אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה. הכשרה שלב א': מתבצעת במסגרת העבודה ביחידות הדיאליזה של החברה. הכשרה שלב ב': במסגרת קורס על בסיסי בנפרולוגיה של משרד הבריאות. החברה משתתפת במימון הקורס ומאפשרת שילוב של לימודים ותעסוקה. במהלך ההכשרה משולם שכר מלא.

מקום עבודה: יחידות א.פ.ק בכל הארץ

היקף משרה: משרה מלאה

לפרטים נוספים: משרד ראשי – טלפון 03-6192176 | פקס 03-6184402 | office@afek.org

נגישות