דרושים

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
(המשרות מיועדות לנשים וגברים)

לפרטים נוספים: משרד ראשי – טלפון 03-6192176 | פקס 03-6184402 | office@afek.org

משרה הכשרה נדרשת מקום עבודה היקף משרה
אחיות מוסמכות בדיאליזה

קורס על בסיסי בדיאליזה
למצטרפות למשרה מלאה, יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה

יחידות א.פ.ק בכל הארץ משרה מלאה ומשרה חלקית
כח עזר

לא נדרש ניסיון מוקדם
המועמד/ת יקבל הכשרה לתפקיד

קרית גת משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית
כח עזר

לא נדרש ניסיון מוקדם
המועמד/ת יקבל הכשרה לתפקיד

רמת גן משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית
רופא כללי

רישיון רופא ממשרד הבריאות בישראל.
התפקיד המוצע: רופא יחידת הדיאליזה בכפיפות לרופא מומחה בנפרולוגיה

אשדוד משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית
אחיות מוסמכות

אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה.
הכשרה שלב א': מתבצעת במסגרת העבודה ביחידות הדיאליזה של החברה.
הכשרה שלב ב': במסגרת קורס על בסיסי בנפרולוגיה של משרד הבריאות.
החברה משתתפת במימון הקורס ומאפשרת שילוב של לימודים ותעסוקה.
במהלך ההכשרה משולם שכר מלא.

יחידות א.פ.ק בכל הארץ משרה מלאה
משרה:

אחיות מוסמכות בדיאליזה

הכשרה נדרשת: קורס על בסיסי בדיאליזה למצטרפות למשרה מלאה, יינתן סיוע במגורים באזור מקום העבודה

מקום עבודה: יחידות א.פ.ק בכל הארץ

היקף משרה: משרה מלאה ומשרה חלקית

משרה:

כח עזר

הכשרה נדרשת: לא נדרש ניסיון מוקדם המועמד/ת יקבל הכשרה לתפקיד

מקום עבודה: קרית גת

היקף משרה: משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית

משרה:

כח עזר

הכשרה נדרשת: לא נדרש ניסיון מוקדם המועמד/ת יקבל הכשרה לתפקיד

מקום עבודה: רמת גן

היקף משרה: משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית

משרה:

רופא כללי

הכשרה נדרשת: רישיון רופא ממשרד הבריאות בישראל. התפקיד המוצע: רופא יחידת הדיאליזה בכפיפות לרופא מומחה בנפרולוגיה

מקום עבודה: אשדוד

היקף משרה: משרה מלאה. אפשרי גם משרה חלקית

משרה:

אחיות מוסמכות

הכשרה נדרשת: אחיות מוסמכות תעבורנה הכשרה לטיפול בדיאליזה. הכשרה שלב א': מתבצעת במסגרת העבודה ביחידות הדיאליזה של החברה. הכשרה שלב ב': במסגרת קורס על בסיסי בנפרולוגיה של משרד הבריאות. החברה משתתפת במימון הקורס ומאפשרת שילוב של לימודים ותעסוקה. במהלך ההכשרה משולם שכר מלא.

מקום עבודה: יחידות א.פ.ק בכל הארץ

היקף משרה: משרה מלאה

לפרטים נוספים: משרד ראשי – טלפון 03-6192176 | פקס 03-6184402 | office@afek.org

נגישות